LICITATIE

cu sediul In Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunTA :

ORGANIZAREA LICITATIEI
DESCHISE PENTRU

„PRESTA‚RI SERVICII
CURA‚TENIE SI INTRETINERE,
LA SEDIUL DIRECTIEI SILVICE
SUCEAVA SI SEDIILE UNITA‚TILOR DIN SUBORDINE”

a€¢ LicitaTia va avea loc la sediul DirecTiei Silvice
Suceava, In data de 04.05.2005, ora 10.
– Ofertele se vor depune In plic Inchis la secretariatul
DirecTiei Silvice Suceava cu menTiunea „OfertA
LicitaTie” pAnA la data de 03.05.2005, ora 16.
– In ofertA vor fi menTionate: preTul fArA TVA In
lei/orA.
– RelaTii suplimentare privind documentaTia
necesarA, caietul de sarcini se pot obTine de la Biroul
ProducTie Marketing din cadrul DirecTiei Silvice
Suceava, tel-fax 0230 – 521641.