concurs

Sucursala de DistribuTie Si Furnizare a Energiei Electrice scoate la concurs In ziua de 06.05.2005, ora 10:00, un post de

electrician –

la Centrul de RelaTii cu ClienTii Gura Humorului
FormaTia RelaTii cu ClienTii CAmpulung Moldovenesc

CondiTii de participare la concurs:
– studii: liceu sau ScoalA profesionalA – profilul electroenergetic;
– domiciliul In oraSul CAmpulung Moldovenesc;
– aviz medical de la Cabinetul medical al AISEE Suceava;
– aviz psihologic de la Laboratorul psihologic al AISEE Suceava.

Concursul va avea loc la sediul SDFEE Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 24.
Tematica de concurs va fi asiguratA de Compartimentul Gestiune Personal.
Cererile de Inscriere la concurs, actele de identitate Si de studii, avizele medical Si psihologic se vor depune la registratura SDFEE Suceava pInA pe data de 05.05.2005.

InformaTii suplimentare la telefon: 0230/205710