ANUNŢ CONCURS Direcţia Silvică Suceava, 17 aprilie 2015

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 05.05.2015, ora 10, la sediul său, CONCURS (etapa a II-a) pentru ocuparea unui post vacant de inginer silvic pe durată determinată până la revenirea titularului pe post la Ocolul silvic Vatra Dornei.

Condiţii de participare:
– studii superioare tehnice de specialitate
– gradul profesional minim: inginer silvic debutant

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.215/2014 şi va consta în probă scrisă şi interviu.
Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 30.04.2014, ora 16:30, depunând următoarele documente:
a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.
Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la avizierul direcţiei silvice.

loading...