ExpoziTie dedicatA Casei Regale a RomAniei la Muzeul de Istorie din Suceava

Seful Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu, a declarat luni cA In perioada 10 mai-10 iunie, la Suceava, va funcTiona o expoziTie dedicatA Casei Regale RomAne.

El a spus cA expoziTia va fi deschisA la Muzeul de Istorie, Si va include douA secTiuni-o galerie cu portrete de epocA din colecTiile a douA muzee londoneze, referitoare la membrii familiei regale romAne Si la membrii familiilor regale Inrudite cu aceasta, respectiv prezentarea Coroanei de OTel a Regelui Carol I.

Ursu a mai spus cA ar fi pentru prima datA cInd Coroana Regelui Carol I, ce reprezintA simbolul independenTei naTionale Si al Casei Regale, iese din tezaurul RomAniei.

El a precizat InsA cA existA o problemA In atingerea obiectivului, Si anume, aceea cA pentru scoaterea Coroanei trebuie achitatA o asigurare In cuantum de un milion de euro, iar Complexul Muzeal Bucovina nu dispune de Intreaga sumA. Din acest motiv, Ursu a solicitat sprijin financiar din partea persoanelor fizice Si juridice.