Presedintele Academiei Romane-Doctor Honoris Causa al Universitatii Suceava

Senatul UniversitATii sucevene hotArIse IncA din anul 2000 sA-i confere academicianului importanta distincTie, la propunerea FacultATii de Litere. Eugen Simion a susTinut cA acest titlu academic Il onoreazA profund, precizInd cA se simte foarte atras de Bucovina, deoarece cariera sa este legatA de cea a lui Eugen Lovinescu, nAscut la FAlticeni, Si care reprezintA modelul lui de critic.

InstituTia de InvATAmInt superior suceveanA a mai conferit pInA acum titlul de Doctor Honoris Causa, Si altor personalitATi, printre care se numArA fostul premier Adrian NAstase, fostul preSedinte al Consiliului Regional Schwaben, profesor universitar doctor Georg Simnacher, Erich Beck, cercetAtor al vieTii culturale din Bucovina, Si profesorul universitar doctor Alistair Cameron de la Colegiul Imperial de StiinTe, Tehnologie Si MedicinA, din Londra.