Maraton european cu startul dat din fata Palatului Administrativ din Suceava

Acest maraton-StafetA este organizat de AsociaTia EuropeanA pentru Persoanele cu Handicap cu sediul la Viena, iar startul a fost dat de prefectul de Suceava, Orest Onofrei.

ParticipanTii vor parcurge pInA joi, pe teritoriul RomAniei patru etape, pe traseele Suceava CImpulung Moldovenesc, CImpulung Moldovenesc-Sighetu MarmaTiei, Sighetu MarmaTiei-Satu Mare, Si Satu Mare-frontierA.

De remarcat este cA echipajul din Ucraina nu a putut participa la startul competiTiei din cauzA cA participanTii nu au obTinut viza de intrare In RomAnia, dar potrivit organizatorilor aceStia se vor alAtura maratonului de pe teritoriul Ungariei.

AceastA manifestare se organizeazA din anul 1999, sub patronajul preSedinTilor Poloniei Si Austriei.

RomAnia este inclusA In traseul maratonului-StafetA pentru al doilea an consecutiv.