CaravanA PSD pe la organizaTiile judeTene ale partidului

GeoanA a declarat duminicA la Suceava cA acTiunea va Incepe imediat dupA ce se va stabili formula de conducere a PSD, arAtInd cA mai sInt de completat mai multe poziTii In conducere cu reprezentanTi ai regiunilor de dezvoltare, ai primarilor de mari oraSe Si ai preSedinTilor de consilii judeTene.

Imediat dupA aceea vom Incepe un efort de mers In teritoriu, de vorbit cu organizaTiile noastre, de vorbit cu presa, de vorbit cu publicul, Intr-o caravanA, Intr-un forum de dezbatere care sA conducA la o modernizare nu numai superficialA a partidului, ci o modernizare In profunzime Si la acest efort de a transforma PSD din nou Intr-o alternativA atractivA Si credibilA pentru public, cIt mai repede cu putinTA, a declarat preSedintele PSD. El a spus cA dupA Congresul palpitant al partidului a dorit sA vinA In judeTele BotoSani Si Suceava, zone In care PSD a avut, In mod tradiTional un bazin electoral important, care la ultimele alegeri a suferit transformAri importante.

Am vrut ca dupA Congres sA dAm un semnal acestei zone, sA le spunem cA dorim sA construim o relaTie In PSD, mai echilibratA, Intre puterea centrului Si rolul organizaTiilor judeTene. Credem cA PSD, In ultimii ani de zile, a fost excesiv de centralizat Si a fost mult prea multA decizie Si prea multA putere la centru. Nu vreau sA transformAm acum PSD Intr-o confederaTie de organizaTii judeTene, nici asta nu este In regulA, dar vrem sA gAsim justul echilibru Intre ceea ce se decide la centru Si ceea ce se decide In comun Intre noi cei de la BucureSti Si colegii noStri din organizaTii, a spus GeoanA.

El a apreciat cA In urmAtoarele luni de zile se va produce o ascensiune a PSD In preferinTa electoratului Si se va ajunge destul de repede la o reechilibrare a scenei politice romAneSti.