Membrii PSD cu probleme vor fi suspendaTi din partid

DeclaraTia aparTine preSedintelui PSD, Mircea GeoanA, Si a fost fAcutA duminicA la Suceava. DacA acest Consiliul va considera cA acuzaTiile sInt nefondate noi sIntem obligaTi sA fim solidari In jurul celui In cauzA. Eu nu las oamenii Intre scaune. DacA un membru de partid are o problemA, fie Il dau afarA, dacA este dovedit, fie se suspendA sau Il suspend, dacA este o problemA In litigiu, dar In clipa In care nu este o problemA, eu Imi apAr oamenii mei. Nu pot sA-i las In vIntul ploii numai pentru cA cineva a nAscocit o chestiune sau are un atac politic de la nu Stiu ce lider local , a spus preSedintele PSD. El a spus cA doreSte tratarea de o manierA egalA Si extrem de atentA a tuturor situaTiilor In care existA dovezi cu privire la integritatea moralA a unor colegi. GeoanA a precizat cA de InfiinTarea Consiliului de arbitraj Si integritate moralA se ocupA fostul ministru al JustiTiei, Cristian Diaconescu, care urmeazA sA prezinte conducerii PSD modul In care doreSte sA fie construitA aceastA structurA din care vor face parte 55 de persoane. El a arAtat cA prin Statut s-a creat instituTia suspendArii din partid astfel IncIt, dacA un membru de partid este acuzat de ceva serios, pe perioada derulArii anchetei, In urma unei decizii a Consiliului de arbitraj Si integritate moralA, sA fie suspendat din PSD. Pe de o parte, protejAm partidul de un efect negativ potenTial de imagine, pe de altA parte protejAm Si persoana respectivA pentru cA o scoatem puTin din politizarea speTei respective. De foarte multe ori unele acuze au fost politizate, a spus GeoanA. PreSedintele PSD a adAugat cA dacA persoana respectivA este gAsitA nevinovatA, revine In partid cu toate drepturile neafectate, iar dacA se dovedeSte cA este vinovatA va fi exclusA.

GeoanA a subliniat cA niciodatA, nici o instituTie de partid nu se va substitui justiTiei. Eu nu sInt In poziTie de InchiziTie, eu nu mA duc sA trag In TeapA- cum i-ar place lui Traian BAsescu, In piaTa publicA- colegi de-ai mei, Inainte ca ei sA fie dovediTi ca fiind vinovaTi, a spus preSedintele PSD.