Primarul de Sadova, sAtul de obositoarele circulare birocratice

Rusu a cerut celor de la judeT, luni, In cadrul SedinTei Comisie consultative, sA limiteze numArul circularelor transmise primAriilor arAtInd cA dacA autoritATile judeTene doresc sA afle informaTii despre respectiva localitate sA le preia de pe site-urile de Internet ale acestora. Primarul din Sadova apreciazA cA intrarea RomAniei In Uniunea EuropeanA va trebui sA determine Si limitarea birocraTiei. El a spus cA InTelege preocuparea Prefecturii Si Consiliului JudeTean Suceava privind obTinerea de informaTii In legAturA cu fiecare localitate din judeT, dar cA numArul circularelor ar trebui micSorat. Rusu a arAtat cA atIt PrimAria Sadova cIt Si alte primArii din zonA lucreazA la realizarea unor site-uri pe care vor fi postate date despre localitate, strategii de dezvoltare Si inclusiv bugetul.