Primaria Falticeni stringe fonduri pentru redeschiderea Muzeului Ion Irimescu

PrimAria nu are miliardele de lei pentru terminarea reparaTiilor. DumneavoastrA puteTi contribui la redeschiderea muzeului. Revenirea definitivA a maestrului Irimescu la FAlticeni a adus cu sine numeroase promisiuni din partea autoritATilor vizavi de alocarea fondurilor necesare reabilitArii clAdirii Muzeului de ArtA „Ion Irimescu”, se aratA Intr-un comunicat al PrimAriei FAlticeni.

DupA manifestArile dedicate centenarului din anul 2003, prin hotarAre de guvern, la FAlticeni au ajuns doar 3 miliarde de lei a€“ din cele 15 miliarde alocate pentru Centenar -, pentru lucrArile de consolidare, iar de aproape doi ani muzeul este Inchis.

In tot acest timp o parte din lucrArile maestrului sunt expuse In Galeria de artA situatA In vecinAtatea muzeului. Banii guvernului nu au ajuns decAt pentru faza de consolidare, InsemnAnd intervenTii la fundaTie Si pereTii interiori. DacA din punct de vedere al rezistenTei, clAdirea este salvatA, pentru faza a doua a lucrArii – proiectul de amenajare -, sumele necesare nu au putut fi IncA estimate, cert este ca vor trece probabil de 10 miliarde de lei, bani care trebuie sa vinA de undeva, se precizeazA In comunicat.

ExistA multe urgenTe care trebuie rezolvate pentru ca opera maestrului sA poatA fi vizitatA din nou: terminarea instalaTiilor interioare (electrice, TV, signalistica, incendii, IncAlzire), terminarea finisajelor interioare, schimbarea In totalitate a tAmplAriei, refacerea centurii de siguranTA In pod, refacerea Invelitorii de tablA Si consolidarea Si schimbarea termoizolaTiei, aratA administraTia localA fAlticeneanA.

PrimAria FAlticeni solicitA contribuabililor sA ofere pentru acest muzeu 1 % din impozitul pe venit.

AceSti bani oricum Ii daTi statului, aSa InsA mAcar StiTi la ce vor folosi. Trebuie doar sA completaTi declaraTia de venit global, la rubrica H2 sau sA completaTi formularul special de la AdministraTia FinanciarA cu urmAtoarele date FUNDATIA CULTURALA‚ ION IRIMESCU a€“ cod fiscal 16051280, cont IBAN RO39RNCB4320000089280001, pAnA la data de 15 mai 2005, se aratA In finalul comunicatului PrimAriei FAlticeni.