Tone de alimente s-au strIns in campania Suceava ajuta Banatul

IniTiatorul acestei acTiuni, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat cA pInA acum s-au strIns 2400 lapte, 2 500 de litri de apA mineralA, diverse cantitATi de brInzA topitA Si materiale de construcTii, precum Si pAturi, ImbrAcAminte Si IncAlTAminte. De asemenea, a fost colectatA suma de 30 de milioane de lei, cu care vor fi achiziTionate 20 de tone de cartofi. Municipalitatea a organizat 5 puncte de colectare de ImbrAcAminte Si alimente, care vor funcTiona pInA joi la ora 19, In Bazarul sucevean Si In pieTele din zona CentralA Si din cartierele George Enescu, Burdujeni Si ITcani. TotodatA, persoanele fizice Si juridice pot face donaTii In bani In conturile In lei Si valutA deschise de PrimArie la Sucursala BCR. In judeTul TimiS a fost instituitA starea de alertA, din cauza situaTiei grave provocate de inundaTiile catastrofale din ultima vreme.

Primarul Ion Lungu a anunTat cA aceastA campanie de strIngere de ajutoare va continua Si dupA SArbAtorile de PaSti.