Se deschide sezonul turistic la Muzeul Satului Bucovinean

Directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu a declarat, miercuri, cA pentru eficientizarea activitATii Muzeului Satului Bucovinean s-a stabilit ca In fiecare sfIrSit de sAptAmInA pe scena din curtea acestui muzeu vor avea loc spectacole folclorice susTinute de formaTii artistice ale minoritATilor din Bucovina Si de ansambluri din judeTul Suceava.

Ursu a spus cA PrimAria Suceava va amplasa mai multe bAnci pe aleile din curtea Muzeului Satului Bucovinean, iar lIngA CrISma lui MoS Iordache, piesa adusA din MoldoviTa, va fi deschisA o terasA In care se vor servi bAuturi nealcoolice.

Directorul Complexului Muzeal Bucovina a spus cA turiStii vor avea posibilitatea sA facA fotografii la minut, contra cost.

El a mai spus cA In Consiliul StiinTific Si cel de AdministraTie al Complexului Muzeal Bucovina s-au aprobat pachetele de vizitare pentru Cetatea de Scaun a Sucevei Si pentru Muzeul Satului Bucovinean.