Liga alesilor PSD Suceava acuza atuala putere de presiuni asupra primarilor PSD

Secretarul Ligii, Sabin Ghilea- viceprimarul municipiului FAlticeni, a amintit de controalele declanSate la unele primArii din judeT conduse de PSD-iSti In urma cArora primarii se aleg cu numeroase capete de acuzare, care spune el, nu bat cu realitatea. Cred cA In mod intenTionat se IncearcA crearea unei imagini negative asupra activitATii desfASurate de primarii PSD In ultimii patru ani. Nu cred cA In patru ani noi am fAcut numai lucruri rele, a declarat la rInd-i preSedintele Ligii judeTene a aleSilor PSD, Dan Burgheaua, care a adAugat cA actuala putere exercitA presiuni asupra aleSilor social- democraTi suceveni. SimTim In fiecare moment aceastA presiune, a spus Burgheaua. El a fAcut un apel cAtre puterea localA sA Inceteze campania electoralA Si sA treacA la construcTie. Transmiterea cAtre electorat de informaTii eronate neverificate de profesioniSti, emiterea In baza acestora de decizii nelegale Impotriva aleSilor locali ai PSD nu fac altceva decIt sA prelungeascA aceastA stare de suspiciune, de nesiguranTA Si neIncredere a populaTiei In cei care gestioneazA problemele administrative Si sociale, In primarii localitATilor noastre. Cred cA este timpul ca sA se treacA Si la construcTie, a spus Burgheaua.