Verificari privind firme de transport detinute de fostul sef al ARR Suceava

Prefectul Orest Onofrei, cel care a ordonat controlul a declarat ieri, Intr-o conferinTA de presA, cA sunt suspiciuni asupra modului In care cele douA firme au obTinut licenTele de transport Si mai mult, cA au contracte de Inchiriere fictive de autobuze Si microbuze. Avem suspiciuni Si informaTii cA Si-a atribuit licenTe de transport(nr- George Petrescu) dupA februarie 2004 cInd printr-o decizie a Consiliului JudeTean Suceava s-a sistat atribuirea de licenTe. De asemenea are contracte de Inchiriere fictive pe mijloacele de transport. Un punctaj mare se asigurA pentru vechimea pe traseu Si el are contracte fictive de Inchiriere de mijloace de transport care nu au fAcut niciodatA transport pe traseul respectiv dar ele figureazA In evidenTe. Asta InseamnA pInA la urmA abuz In serviciu, fals Si uz de fals. VerificAm dacA domnul Petrescu Si-a atribuit corect sau nu licenTele de traseu Si dacA nu e In regulA atunci probabil acum autoritATile statutului o sA-Si spunA cuvIntul,a declarat Onofrei. Prefectul a spus cA astAzi se desfASoarA licitaTia de atribuire de licenTe pentru trasee judeTene Si interjudeTene la care participA Si firmele Georpet Si Georpet Trading Si cA existA suspiciuni cA licitaTia ar putea fi aranjatA In favoarea lui (nr- George Petrescu) aparent legal. DInsul sperA cA-Si poate asigura trasee preferenTiale licitInd, avInd informaTii pe care le deTine numai el, pe care nu le-a dat la nimeni din AgenTie, deci licitInd Si trasee care nu au concurenTA. AvInd exclusivitate la informaTii Si-a putut aranja sistemul lui de a cIStiga. Nimeni din ARR Suceava nici mAcar adjunctul lui nu a avut acces la calculator. Am o declaraTie sub semnAturA al unui om care reclamA toate astea inclusiv faptul cA mergInd sA cearA informaTii Si sA fie Indrumat cum sA-Si completeze documentele l-a dat afarA Si i-a zis cA lui i se rupe de prefect, a spus Onofrei. El a mai adAugat cA la PoliTie se aflA un dosar penal pe numele lui Petrescu pentru abuz In serviciu, fals Si uz de fals. RelaTiile de muncA Intre George Petrescu Si ARR au Incetat din data de 2 mai la cererea acestuia. El a declarat cA renunTA la funcTie ca urmare a presiunilor Si cA se simte o victimA a actualei puteri.