Coroana de OTel a Regelui Carol I va fi adusA la Suceava

InvitaTia i-a fost lansatA de cAtre directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu. Acesta a declarat cA Regele Mihai nu va fi prezent la inaugurarea expoziTiei, dar va veni cu siguranTA pInA la Inchiderea acesteia. Fostul monarh nu va putea fi prezent la deschiderea expoziTiei de la Suceava, IntrucIt pe 9 mai se va afla la Moscova, unde la invitaTia preSedintelui rus Vladimir Putin, va participa la manifestArile prilejuite de Implinirea a 60 de ani de la Incheierea celui de-al doilea rAzboi mondial. ExpoziTia de la Muzeul de Istorie va include douA secTiuni-o galerie cu portrete de epocA din colecTiile a douA muzee londoneze, referitoare la membrii familiei regale romAne Si la membrii familiilor regale Inrudite cu aceasta, respectiv prezentarea Coroanei de OTel a Regelui Carol I. Coroana se aflA In Tezaurul RomAniei, Si este evaluatA la un milion de EURO, iar Emil Ursu a spus cA In ciuda apelului adresat persoanelor fizice Si juridice, nu a strIns diferenTa de 1600 de euro din totalul de cinci mii de euro necesari pentru plata asigurArii. El a precizat InsA cA are promisiuni din partea a douA fundaTii umanitare sucevene, care s-au angajat cA vor contribui cu banii respectivi. Emil Ursu a mai spus cA dacA va rezolva problema banilor, joi noaptea va pleca la BucureSti pentru a aduce Coroana Regelui Carol I cu o maSinA blindatA, Si a adAugat cA la Muzeu, paza Coroanei ar urma sA fie asiguratA de jandarmi. Pe de altA parte, Emil Ursu a spus cA Arhiva NaTionalA de Film va pune la dispoziTia Complexului Muzeal Bucovina, cu titlu gratuit, pelicula Pentru Patrie, care va fi difuzatA In Sala Mare a Muzeului de Istorie, zilnic de la ora 16, pe toatA durata funcTionArii expoziTiei dedicate Casei Regale RomAne.