Sprijin al sucevenilor pentru sinistaTii din Banat

ASa a anunTat prefectul Orest Onofrei, adAugInd cA ei adunA atIt bani, cIt Si bunuri. Onofrei a mai spus cA douA TIR-uri IncArcate cu fAinA, cartofi Si alte produse alimentare, adunate din MiliSAuTi, vor fi trimise joi In zona sinistratA Si a adAugat cA In perioada urmAtoare, din judeT vor pleca Si alte transporturi cu ajutoare. PInA acum, de la Suceava Inspre Banat au mai fost Indreptate cantitATi importante de cartofi, lapte, apA mineralA, ulei, fAinA, ImbrAcAminte Si materiale de construcTie, cu precAdere cherestea.