Liga suceveana a aleSilor PSD sare In ajutorul primarului de Breaza

PreSedintele Ligii, Dan Burgheaua, a anunTat miercuri cA a contestat ordinul prefectului apreciind cA aceastA decizie a fost prematurA Si ilegalA. Burgheaua a declarat Intr-o conferinTA de presA cA primarul din Breaza a ieSit din situaTia de incompatibilitate In termenul legal. El a arAtat cA GrAmadA a intrat In situaTie de incompatibilitate In data de 3 martie 2005, cInd soTia sa a devenit referent contabil In PrimArie Si cA imediat primarul a dispus ca viceprimarul sA preia atribuTiile de ordonator principal de credit Si In acelaSi timp, In 4 martie a introdus acTiune de divorT. Primarul Si-a exprimat clar intenTiile de a ieSi din situaTia de incompatiblitate, a spus Burgheaua.

El a arAtat cA pronunTarea divorTului va fi In data de 5 mai Si a subliniat cA primarul avea posibilitatea ca pInA In data de 2 mai sA-Si rezolve situaTia de incompatibilitate.

Potrivit lui Burgheaua, ordinul de Incetare a mandatului de primar a fost emis Inaintea expirArii termenului de ieSire din incompatibilitate arAtInd cA In acest caz prefectul de Suceava a fost sfAtuit greSit. PreSedintele Ligii aleSilor locali din PSD Suceava a mai spus cA echipa mixtA de control care a verificat toate acuzele aduse primarului din Breaza nu a gAsit nereguli nici In ceea ce priveSte aplicarea legilor fondului funciar Si nici In ceea ce priveSte eliberarea de autorizaTii, primarul fiind amendat pentru lipsA de preocupare In gestionarea deSeurilor din comunA. Burgheaua a spus cA primarul din Breaza este decis sA acTioneze In instanTA persoanele care l-au calomniat In ultima perioadA. Stefan GrAmadA este primar al comunei sucevene Breaza din 1990.

Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat cA In cazul lui GrAmadA a fost respectatA legea Si procedurile, iar dacA existA nemulTumiTi aceStia se pot adresa instanTei. Cei care fac politicA ISi dau cu pArerea, dar cea care dA verdicte e instanTa, a spus Onofrei.