Protest al angajaTilor de la Ambro SA Suceava

Protestatarii au anunTat cA refuzA sA semneze de primire, deoarece suspecteazA conducerea de rea intenTie In redactarea documentului. Ei susTin cA le sInt IncAlcate anumite drepturi din cauzA cA In dispoziTie se precizeazA cA acTiunea este fAcutA In conformitate cu prevederile Codului Muncii, fArA sA se specifice In continuare „Si potrivit Contractului Colectiv de MuncA. Protestatarii considerA cA In aceste condiTii nu vor mai beneficia de salarii compensatorii, aSa cum este prevAzut In Contractul Colectiv de MuncA Si acuzA faptul cA nu au primit nici prime de PaSte. Liderul sindicatului din Ambro SA, Costel Buta, a recomandat angajaTilor sA nu semneze deciziile de preconcediere, anunTInd cA mIine va avea o IntIlnire pe aceastA temA cu administraTia. El a spus cA pInA In prezent administraTia a avut o atitudine corectA faTA de respectarea InTelegerilor stabilite pentru angajaTi. Buta a precizat cA dacA situaTia nu se va soluTiona favorabil, sindicatul va apela la instanTele de judecatA. AcTionarul majoritar al Ambro este grupul francez Rossmann.