Pod de piatrA rupt de ape sub presiunea gunoaielor

Un comunicat al PrimAriei FAlticeni aratA cA podul de piatrA a fost afectat la sfIrSitul sAptAmInii trecute In urma ploilor puternice care au determinat ca pIrIul sA-Si iasA din matcA, iar apa a distrus o parte din podul de beton. SArbAtorile nu au permis efectuarea unor intervenTii urgente, intervenTii pe care Si de aceastA datA le desfASoarA autoritATile locale, se aratA In comunicat In care se precizeazA cA fAlticenenii din Tarna Mare au demonstrat cIt pot fi de nepAsAtori faTA de o problemA care Ii priveSte direct Si pe care au generat-o prin acTiunile lor inconStiente. Astfel, de vineri Si pInA miercuri, nici un localnic nu ajuns pInA la malul apei pentru a vedea despre ce este vorba. Au fost mobilizaTi In schimb oamenii serviciului de salubritate, care In loc sA participe la lucrArile de sezon din oraS au trebuit sA scoatA din gurile de scurgere ale podului cu pricina, sute de PET-uri, crengi Si strujeni de porumb aruncaTi cu nepAsare In apA. De dupA gardurile caselor situate In vecinAtatea pIrIului, oamenii urmAreau pe furiS desfASurarea forTelor de intervenTie, se mai aratA In comunicat.

TotodatA, se precizeazA cA este pentru a doua oarA In ultimii trei ani cInd autoritATile sInt nevoite sA intervinA cu utilaje Si materiale pentru consolidarea malului afectat Si pentru refacerea podului.