Prefectul vrea sA vadA dacA MES Suceava nu fenteazA fiscul

El a declarat miercuri Intr-o conferinTA de presA cA a primit o sesizare de la un angajat al MES care reclamA faptul cA deSi lucreazA de mai mult timp In societate Si are un salariu de circa 10 milioane de lei s-a trezit cA nu are achitate la zi contribuTiile la asigurArile sociale Si la sAnAtate. Onofrei a spus cA omul se aflA In pragul pensiei Si cA este disperat cA deSi a avut un salariu mare pensia va fi de mizerie. LAmurirea vine din faptul cA oamenii de acolo primesc salariile pe doi fluturaSi diferiTi. Pe un fluturaS este salariul minim pe economie pentru care se fac niSte reTineri inclusiv cotizaTia la sindicat, iar pe celAlalt fluturaS este prima de asigurare la o societate de asigurAri. E un fel de a evita Si de a Sunta statul, fiscul, de a plAti dAri la bugetul de stat. E o gAselniTA care nu e nouA, a declarat Onofrei. El a spus cA va solicita Inspectoratului Teritorial de MuncA sA facA verificAri la MES pentru a vedea dacA cele reclamate se confirmA sau nu.