Consilierul local dornean Mircea Rusu, găsit incompatibil de ANI pentru un contract cu Radio Orion unde este asociat

Consilierul local din Vatra Dornei, Mircea Filaret Rusu, este acuzat de Agenţia Naţională de Integritate că a fost în incompatibilitate întrucât în calitatea de ales local şi asociat al unei firme a încheiat un contract de publicitate cu Primăria Vatra Dornei.

Astfel, potrivit ANI, Mircea Rusu s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, la data de 28 iulie 2010, firme S.C. CONFLUENȚE DORNENE MEDIA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat) şi care deţine Radio Orion Vatra Dornei a încheiat cu Primăria Municipiului Vatra Dornei (instituție în cadrul căreia a deținut calitatea de viceprimar, respectiv, consilier local) un contract de publicitate, precum și un act adițional în valoare totală de 25. 500 Lei.

ANI

Rusu ar fi încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local […] ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale […]”; precizează ANI.

loading...