Primarul Sucevei va verifica noaptea patrulele de politisti

El a declarat cA va recurge la efectuarea de controale inopinate pentru a urmAri modul In care ISi fac treaba componenTii patrulelor, Si a precizat cA prezenTa lor trebuie sA fie vizibilA, astfel IncIt oamenii sA simtA cA Intr-adevAr are cine sA-i protejeze. Pe timp de noapte, In Suceava acTioneazA 12 patrule.