Onofrei vrea reabilitarea drumurilor nationale din judetul Suceava

El a lansat un avertisment cAtre administratorii acestor drumuri care vor fi sancTionaTi In cazul In care nu vor executa rapid lucrAri de IntreTinere a Soselelor. Onofrei a spus Intr-o conferinTA de presA cA nu este In regulA ca foarte mulTi turiSti sA evite sA viziteze judeTul Suceava din cauza stArii de degradare a drumurilor. AutoritATile locale Si judeTene fac eforturi sA promoveze oferta de turism din Suceava, dar foarte mulTi turiSti ocolesc acest judeT din cauza stArii de degradare a drumurilor, a spus Onofrei. El a arAtat cA s-a dezvoltat foarte serios turismul montan Si agroturismul, s-au efectuat investiTii importante In spaTii de cazare, dar cA agenTii economici din turism vor avea de suferit din cauza stArii drumurilor principale. Onofrei a precizat cA Soselele care fac legAtura Intre mAnAstirile din Bucovina sInt reabilitate Si cA se impune ca Si drumul care face legAtura Intre Moldova Si Ardeal, E 576, sA fie practicabil. Prefectul a menTionat cA SecTiile din judeT ale AdministraTiei NaTionale a Drumurilor vor efectua lucrAri de plombare pe drumul european E 576 pe tronsonul Suceava-Gura Humorului-CImpulung Moldovenesc. Potrivit prefectului, pe tronsonul CImpulung Moldovenesc-Vatra Dornei- Poiana Stampei, care intrA In program de reabilitare, lucrArile de IntreTinere revin constructorului, firma greceascA Aktor. Acest drum va fi reabilitat din acest an Si a fost predat deja de AND firmei care a cIStigat licitaTia de reabilitare, a spus Onofrei. El a mai spus cA au Inceput procedurile In vederea desemnArii firmelor care vor realiza reabilitarea tronsonului CImpulung Moldovenesc-Suceava.