Focuri de armA si geamuri sparte in gospodaria unui sucevean

Si asta, pentru cA a tras In curtea casei douA focuri cu un pistol cu gaze lacrimogene, la scurt timp dupA ce patru indivizi au spart cu pietre trei geamuri de la uSile de acces In locuinTa mamei sale, In vIrstA de 74 de ani. Incidentul s-a consumat duminicA seara, iar cei patru, toTi din Suceava, sunt cercetaTi pentru distrugere. BArbatul care a tras cu pistolul cu gaze lacrimogene deTine trei pistoale cu gaz iritant-lacrimogen, din care unul In stare de funcTionare. De asemenea, el posedA Si o armA de vInAtoare, de provenienTA germanA, care nu este funcTionalA, deoarece are Tevile distruse.