Elevi suceveni inclusi in Stafeta tinerilor pentru Europa

Este vorba despre elevi de la colegiile naTionale Stefan cel Mare Si Mihai Eminescu din Suceava, Liceul cu Program Sportiv, tot din Suceava, Colegiul NaTional DragoS VodA din CImpulung Moldovenesc, Colegiul Agricol FAlticeni Si Grupul Scolar DumbrAveni. Ei vor primi joi provocarea lansatA de elevii liceelor din IaSi, Si In acelaSi timp, vor intra In posesia Stafetei pentru Europa. Stafeta constA In participarea la o serie de dezbateri Si concursuri de eseuri Si videoclipuri pe teme vizInd procesul de extindere a Uniunii Europene, instituTiile Si politicile forului european, precum Si tineretul. Stafeta va rAmIne la Suceava timp de douA sAptAmIni, dupA care va fi predatA elevilor botoSAneni. AcTiunea s-a mai desfASurat la GalaTi, BacAu, Vaslui, NeamT Si IaSi Si se va Incheia la BuzAu, iar la final, sediul DelegaTiei Comisiei Europene la BucureSti va gAzdui o festivitate In cadrul cAreia vor fi premiate-cea mai interesantA provocare, cea mai originalA temA dezbAtutA, dar Si cele mai bune eseuri Si videoclipuri produse de elevi. Proiectul are drept scop dezvoltarea abilitATilor tinerilor de a se adapta la schimbArile pe care le implicA procesul de aderare Si integrare a RomAniei In structurile europene, prin ImbunAtATirea accesului la informaTie Si stimularea dezbaterilor. Proiectul dispune de un buget de aproximativ 60 de mii de EURO, din care 47 de mii 48 de EURO sunt alocaTi de Uniunea EuropeanA, iar restul de Centrul EducaTia 2000+.