Fiscul bagA boala In cabinetele medicale sucevene

ASa indicA un raport prezentat de adjunctul DirecTiei Generale a FinanTelor Publice Suceava, Benone ContaS. In timpul verificArilor finanTiStii au recuperat la bugetul de stat 135 de milioane de lei, adicA 34% din sumA. DobInzile Si penalitATile calculate de inspectorii fiscali s-au ridicat la 191 de milioane de lei, 48 de milioane fiind recuperate pe loc. Pentru neregulile descoperite cei de la fisc au aplicat 13 amenzi contravenTionale InsumInd 15 milioane de lei. Raportul DGFP aratA cA la un numAr de 8 cabinete medicale s-a constatat cA nu s-a calculat Si virat cAtre bugetul de stat TVA aferentA contractelor de leasing extern suma atrasA la buget sub formA de debite Si sancTiuni fiscale fiind de 386 de milioane de lei. In fine, finanTiStii suceveni au mai constatat cA la un cabinet medical din Vatra Dornei s-a Inregistrat pe cheltuieli achiziTii de bunuri Si alte drepturi amortizabile, cu IncAlcarea legii, suma atrasA la bugetul de stat In acest caz fiind de 90 de milioane de lei.