Coroana de Otel a Regelui Carol I a ajuns la Suceava

Coroana reprezintA simbolul independenTei naTionale Si este confecTionatA din Teava unui tun turcesc capturat de armata romAnA la Plevna, In 1877. Piesa este evaluatA la un milion de EURO, iar pentru scoaterea ei din tezaurul naTional s-a achitat o primA de asigurare de cinci mii de euro.

In expoziTie sInt prezentate Si 40 de portrete deosebite ale familiei regale romAne Si ale familiilor Inrudite, iar aceste lucrAri au fost descoperite cu cITiva ani In urmA In douA renumite muzee londoneze, de cAtre un cercetAtor britanic. Directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu a apreciat cA la Suceava a fost organizatA acum cea mai de amploare manifestare expoziTionalA dedicatA Casei Regale Si a amintit cA printre vizitatorii expoziTiei se va numAra Si fostul suveran Mihai I.