Baisanu cere ajutorul ministrului Economiei pentru ecologizarea zonelor miniere

BAiSanu a declarat ieri cA-i va Inainta lui SereS un raport cu privire la situaTia perimetrelor miniere din judeTul Suceava care au fost Inchise de-a lungul anilor Si va solicita fonduri pentru ecologizarea acestora. Voi cere celor de la Min Bucovina sA prezinte un raport cu privire la situaTia clarA a perimetrelor miniere care au fost Inchise prin hotArIre de guvern Si care trebuie ecologizate, raport pe care-l voi Inainta domnului ministru SereS In vederea obTinerii de fonduri pentru realizarea acestor obiective cIt mai urgent astfel IncIt sA preIntImpinAm accidentele ecologice, a spus subprefectul. Amintim cA duminicA la Ostra un mal al iazului de decantare steril s-a rupt, iar o cantitate InsemnatA de steril a deversat parte blocInd drumul judeTean Ostra- BroSteni, iar parte scurgIndu-se In pIrIul Suha, care se varsA In rIul Moldova.