Vaticanul a donat bani pentru a salva viaTa unui copil din Radauti

Scrisoarea prin care se comunicA acest lucru Si fila cec au data de 2 aprilie, data morTii papei Ioan Paul al II-lea. Gabriel este acceptat pentru operaTie la o clinicA din Italia. Pentru intervenTie are nevoie de 100.000 de euro. Cu banii primiTi de la Caritas-ul SfIntului PArinte, mama spune cA ar avea jumAtate din suma necesarA. O tInArA din MAneuTi, Petronela Olaru, care lucreazA de mai mulTi ani In Italia Si care, In timpul liber, activeazA ca voluntar la o bisericA, s-a gIndit sA cearA ajutor de la Vatican pentru Gabriel, a cArui poveste o auzise de la alTi romAni de acolo. Stia cA papa Ioan Paul al II-lea mai ajutase Si alTi copii In situaTii asemAnAtoare, dar nu se aStepta sA aibA un rAspuns pozitiv Si atIt de prompt, In numai cIteva zile.