Onofrei Il ceartA pe MIrza cA nu a fost la incidentul ecologic de la Ostra

Domnule MIrza, ca membru al Comitetului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA Suceava, dvs. unde aTi fost duminicA, atunci cAnd s-a IntAmplat necazul de la Ostra? Cu siguranTA, nu acolo !, a spus Onofrei. El a subliniat cA Moraru a fost prezent la locul incidentului precizInd cA directori PSD uitaTi pe funcTii au fost ImpinSi de prefect sA se implice In rezolvarea problemei de la Ostra. Este datoria noastrA ca locuitori ai judeTului Suceava, indiferent de poziTie Si apartenenTA politicA, sA fim solidari Si nu cArcotaSi atunci cAnd apar fenomene neaSteptate Si necontrolate ca cel de la Ostra. Directorul Moraru, de la Min Bucovina, beneficiazA de atenTia domnului MIrza, chiar dacA a fost prezent acolo, fAcInd atIt atunci cIt Si In continuare tot ce-i posibil pentru ca efectele fenomenelor de la Ostra sA fie limitate. In acelaSi timp, directori de instituTii direct responsabili pentru prevenirea apariTiei unor asemenea fenomene au fost ImpinSi de prefect sA se implice. Spre cunoStinTa domnului MIrza, sunt directori ai PSD uitaTi din pAcate pe funcTii, a declarat Onofrei. PreSedintele PSD Suceava, Gavril MIrza, l-a criticat pe directorul societATii comerciale Min Bucovina, liberalul Ioan Moraru, despre care a spus cA Il intereseazA mai mult funcTiile In partid decIt problemele de serviciu. MIrza a fAcut referire la incidentul petrecut duminicA la Ostra unde din cauza ploilor torenTiale un mal al iazului de decantare steril s-a rupt iar o cantitate de steril a deversat In pIrIul Suha Si pe drumul judeTean Ostra- BroSteni blocIndu-l. Liderul social democraTilor suceveni a arAtat cu degetul cAtre Moraru care In acea zi a participat la ConferinTa de alegeri a organizaTiei municipale Vatra Dornei a PNL unde Si-a adjudecat funcTia de preSedinte In loc sA fie prezent pe teren la locul producerii dezastrului. Este un exemplu de cum ISi stabilesc prioritATile. Ce e mai important, sA eviTi un impact catastrofal asupra mediului sau sA alergi dupA o funcTie politicA?, a spus MIrza. Ioan Moraru a candidat duminicA de unul singur Si a reuSit sA cIStige preSedinTia PNL Vatra Dorneni pentru a doua oarA consecutiv.