Colocviul International de Stiinte ale Limbajului in desfasurare la Suceava

Prorectorul UniversitATii Stefan cel Mare din Suceava, prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu a declarat, marTi cA la acest colocviu s-au Inscris peste 200 de participanTi din RomAnia, Belgia, FranTa, Albania, Bulgaria, Germania, Ucraina, Republica Moldova.

Prorectorul sucevean a subliniat cA IncepInd din anul 2003, manifestarea organizatA de universitatea suceveanA a devenit itinerantA, In acest an peste 40 de cadre didactice universitare Si cercetAtori suceveni din domeniul StiinTelor limbajului vor participa In perioada 13-15 mai la ChiSinAu la Colocviul cu tema Strategii discursive In cadrul aceleiaSi ediTii a Colocviului InternaTional de StiinTe ale Limbajului, focalizarea fiind pe o secTiune dedicatA studiului Si funcTionArii limbii romAne In spaTiul basarabean, ucrainean Si romAnesc.

Cu prilejul acestui colocviu, o parte dintre participanTi, profesori ai unor universitATi din FranTa cu care Universitatea Stefan cel Mare din Suceava are acorduri bilaterale de colaborare susTin o serie de prelegeri pentru studenTi Si profesori ai universitATii sucevene, a spus Ardeleanu.

Prorectorul sucevean a explicat cA printre cei care vor conferenTia la Suceava se numArA profesorii Philippe Lane, Sylvie Liziard, Jean-Yves Conrad Si Alain Schneider din FranTa.

Jean-Yves Conrad, un fervent susTinAtor al romAnilor aflaTi In universitATi, Scoli, instituTii de culturA din FranTa, va susTine, In limba romAnA, o prelegere cu tema Aportul romAnilor la viaTa culturalA a capitalei luminilor Si va vorbi Si despre bucovinenii din FranTa, a mai spus prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu.