Zece suceveni au apelat TelVerde al CJAS pentru informatii despre medicamente

ASa indicA o situaTie a instituTiei. Statistica aratA cA oamenii care au telefonat la numArul 0800800981 cereau informaTii despre medicamente Si farmaciile care mai onorau reTete compensate Si gratuite. Tot In aprilie, pe adresa Casei JudeTene de SAnAtate au sosit 12 petiTii In care erau avansate subiecte legate de medicamente Si de lista de aSteptare IntocmitA pentru procurarea de dispozitive medicale, In timp ce Seful instituTiei a Tinut 84 de audienTe.