Liderul sindicatului funcTionarilor publici isi varsa nemultumirea pe prefecti

Nu poTi sA aduci pe cineva care a avut 3 buticuri Si care este membru al unui partid Si sA-Si pui In funcTia de prefect, a declarat Marica Intr-o conferinTA de presA susTinutA la Suceava. El a dat ca exemplu prefectul de TimiS, despre care a spus cA nu a Stiut cum sA gestioneze problema inundaTiilor. Pe de altA parte, el a criticat faptul cA Institutul NaTional de AdministraTie (INA) cheltuieSte sume importante de bani pentru specializarea prefecTilor, In loc ca aceste fonduri sA fie folosite pentru specializarea funcTionarilor care lucreazA In administraTie. INA face urmAtorul tip de pregAtire. Il preia pe domnul prefect, Il duce pe banii instituTiei, circa 800 de Euro, Si Il instruieSte, iar funcTionarul care lucreazA efectiv nu beneficiazA de aceste pregAtiri, a declarat liderul de sindicat. El considerA cA INA ar trebui sA conceapA proiecte Si sA obTinA fonduri pentru specializarea funcTionarilor publici din teritoriu, prin organizarea de cursuri In fiecare regiune sau judeT al TArii.