FuncTionarii publici ameninTA cu miScAri de protest

PreSedintele AlianTei Sindicatelor FuncTionarilor Publici, Vasile Marica, a declarat la Suceava cA principalele solicitAri sInt creSterea salariilor cu 50% , stabilitatea locurilor de muncA Si depolitizarea funcTiilor publice. In baza aliniatului 3 din articolul 40 al ConstituTiei se poate interzice prin lege ca funcTionarii sA nu facA parte din nici un partid politic. ExistA aceastA prevedere legalA, Si vrem foarte mult ca funcTionarii publici sA nu mai facA parte din nici un partid, a declarat liderul de sindicat. El a criticat Si atitudinea partidelor care se aflA sau au fost la guvernare, considerInd anormalA schimbarea unor persoane din funcTiile publice, doar pe considerente politice. DacA se schimbA un Guvern nu trebuie sA se schimbe o administraTie. Din acest motiv vrem ca funcTiile publice sA nu mai depindA de politic. SchimbArile se fac dacA cineva nu Si-a Indeplinit criteriile de performanTA, nu dacA se schimbA Guvernul, a spus Marica. Sindicatele mai solicitA printre altele alocarea mai multor fonduri pentru specializarea funcTionarilor publici, cu atIt mai mult, cu cIt In ultimii ani statul nu a mai repartizat nici o sumA de bani pentru acest lucru. AlianTa Sindicatelor FuncTionarilor Publici SEDLEX are 64.320 de membri, din care 790 sInt din judeTul Suceava.