Un sucevean cere Prefecturii 1100 euro pentru a cumpara teren pentru un grajd

CetATeanul informeazA cA terenul este situat lIngA locuinTa sa Si cA actualii proprietari i-au dat termen pInA la PaSti sA aducA banii anunTIndu-l cA In caz contrar Il vor scoate la vInzare. VA rog sA mA credeTi cA Imi pun mari speranTe In ajutorul dumneavoastrA, scrie suceveanul, care spune cA este pensionat pe caz de boalA avInd o invaliditate de gradul trei. VA rog sA mA credeTi cA nu am unde face un grajd pentru vacA, mai spune petentul. Prefectul Orest Onofrei a declarat cA instituTia pe care o conduce i-a dat un rAspuns negativ dolheSteanului. InstituTia prefectului nu dispune de fonduri bAneSti pentru a ajuta persoanele care doresc sA-Si mAreascA proprietATile funciare prin achiziTie de noi terenuri,a fost rAspunsul Prefecturii. Interesant este faptul cA respectivul cetATean nu s-a adresat direct instituTiei sucevene ci Ministerului Agriculturii, PAdurilor Si DezvoltArii Rurale, condus de senatorul de Suceava, Gheorghe Flutur. Nu este pentru prima datA cInd pe adresa Prefecturii sosesc solicitAri care depASesc aria de competenTA a instituTiei. Nu cu mult timp In urmA un sucevean Ii cerea prefectului sA-l ajute sA obTinA cheile de la apartament de la soTia sa cu care era In divorT.