Guvernul a sesizat DNA cu privire la infracţiuni în domeniul silvic pe raza judeţului Suceava

Biroul de presă al Guvernului este a publicat, duminică, sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate în legatură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcții silvice județene, unități din structura Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva,  precum și adresa Corpului de Control al primului-ministru către Directia Națională Anticorupție.

Controlul a vizat perioada 16 martie 2009-31 decembrie 2012 şi arată, printre altele, că membrii Consiliului de Administraţie al Romsilva au adoptat, cu depăşirea competenţelor legale, un regulament privind vânzarea masei lemnoase recoltată anual din fondul forestier naţional, regulament care stabilea că documentaţia de preselceţie depusă de firme nu mai trebuia să conţină şi certificatul de bonitate financiară şi acte privind lipsa datoriilor bugetare. În acest fel, la licitaţie au putut participa firme care nu au făcut dovada existenţei fondurilor necesare în defavoarea altor societăţi.

Documentul relevă nereguli punctuale, precum preselecţia în Mehedinţi a unor firme de către comisii cu un număr mai mic de membri decât cel legal, admiterea la licitaţie a unor firme cu documente incomplete în Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, fără garanţie de contractare în Suceava şi Mehedinţi sau fără atestat de exploatare în Mehedinţi şi Bistriţa.

camion lemne

În documentele respective se arată că la Direcţia Silvică Suceava s-a constatat în urma verificărilor că un număr de 52 de firme care au adjudecat masă lemnoasă pe picior în perioada 2011-2012 nu au ataşat şi cazierele tehnice la zi.

Totodată, s-a constatat că reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava au vândut partizii de masă lemnoasă care făcuseră obiectul unor contacte de vânzare-cumpărare reziliate, fără respectarea legislaţiei, prin negociere directă, fără a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie, preţul negociat fiind mai mic.

Corpul de control a mai evidenţiat că la Direcţia Silvică Suceava nu s-au perceput penalităţi pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare.

În plângerea penală adresată DNA, sunt vizaţi membri ai comisiei de licitaţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava în cazul admiterii la licitaţie a firmei Giulia Antinari Impex SRL care nu îndeplinea condiţiile pentru că nu a făcut dovada garanţiei de contractare pentru masa lemnoasă de pe raza Ocolului Silvic Râşca.

Tot în legătură cu membrii comisiei de licitaţie s-a făcut sesizare privind acceptarea firmei Mugur Silva SRL la licitaţia pentru masa lemnoasă de pe raza Ocolului Silvic Brodina care ar fi fost favorizată în condiţiile în care nu a depus garanţia de contractare.

În plângerea penală se mai arată că şi firma Forestar ar fi fost favorizată la licitaţii, sau că firma Melnic Com Prod ar fi declarat în fals că nu are datorii faţă de RNP, situaţie semnalată şi în cazul firmei Kronospan Sebeş care a prezentat documente false că nu ar avea datorii.

Corpul de control al Guvernului mai arată că mai sunt suspiciuni şi în alte cazuri privind favorizarea unor firme care au exploatat masă lemnoasă în judeţului Suceava şi prejudicierea RNP Romsilva..