Saptamina viitoare, Tirgul liceelor in judetul Suceava

Coordonatorul Centrului JudeTean de AsistenTA PsihopedagogicA Suceava, Maria Hancea, a declarat miercuri cA manifestarea se va organiza In sala de sport a Colegiului NaTional Petru RareS din Suceava Si la sediile din FAlticeni, RAdAuTi, CImpulung Moldovenesc, Vatra Dornei Si Gura Humorului ale instituTiei pe care o conduce. Ea a spus cA s-a hotArIt organizarea tIrgului In mai multe oraSe, cu scopul de a creSte eficienTa procesului de orientare ScolarA Si profesionalA, prin informarea directA a absolvenTilor de clasa a opta. In cadrul acTiunii, unitATile de InvATAmInt liceal ISi vor prezenta la standuri special amenajate, oferta educaTionalA pentru anul Scolar 2005-2006.