Apa potabila fara restrictii in Cimpulung Moldovenesc

Directorul Sucursalei Electrica Suceava, Vasile Ilie, a declarat cA planul de eSalonare a restanTelor a fost aprobat de conducerea Electrica Moldova de la BacAu, Si a adAugat cA potrivit documentului, plATile ar urma sA se facA pInA In data de 15 iunie. De la Inceputul sAptAmInii, In CImpulung Moldovenesc, apa potabilA a fost furnizatA numai 10 ore pe zi, Intre orele 8-18, deoarece Electrica restricTionase furnizarea energiei electrice cAtre DirecTia de Servicii Publice, pentru un debit de 1, 180 miliarde de lei.

In schimb, problema de la Gura Humorului, unde apa este livratA de luni, dupA programul orar 8-18, din cauza datoriilor de 1, 570 de miliarde de lei ale firmei de utilitATi Trust Nord, faTA de Electrica, IncA nu a fost soluTionatA, pentru cA nici firma In cauzA, nici PrimAria, nu au prezentat soluTii viabile privind plata datoriilor.

Si oraSul Siret riscA sA primeascA apA dupA program, dacA PrimAria localA nu va achita pInA luni restanTa de 1, 679 de miliarde de lei.