Fost lider PNTCD numit administrator al Taberei Bucsoaia

El a declarat joi cA este convins cA obiectivul va primi autorizaTia sanitarA de funcTionare. Condur a spus cA pInA In data de 15 iunie vor fi Incheiate investiTiile vizInd instalaTiile de apA, canal Si IncAlzire Si a precizat cA valoarea lucrArilor este estimatA la douA miliarde de lei. Introducerea acestor utilitATi reprezintA principala condiTie impusA de cAtre DirecTia de SAnAtate PublicA, pentru eliberarea actului sanitar.

Condur a precizat cA pe parcursul vacanTei de varA, la BucSoaia ar urma sA vinA aproximativ 550 de copii Si tineri. TabAra BucSoaia nu a avut niciodatA autorizaTie sanitarA Si a fost amendatA In repetate rInduri pentru diverse neajunsuri constatate de inspectorii DSP. In vara lui 2004, obiectivul de la Frasin a funcTionat In baza unui acord Incheiat Intre DSP Si AgenTia Taberelor, Si a fost deservit In permanenTA de un medic Scolar Si un asistent.