Gheorghe Flutur va face ordine printre gateristi

Nu putem sA mai stAm cu mAinile IncruciSate. DacA am fost Si suntem de acord cu retrocedarea integralA a proprietATilor confiscate de comuniSti, nu putem sA experimentAm modele care au dat rateu In ultimii 15ani In ceea ce priveSte administrarea pAdurilor RomAniei, a spus ministrul Agriculturii.

El a arAtat cA se pregAteSte modificarea Codului Silvic, dar Si Legea pentru administrarea pAdurilor unde va fi introdus modelul german de ocoale mixte In care statul sA aibA control asupra ceea ce se IntAmplA inclusiv la proprietarii privaTi.

Se IntAmplA un dezastru Si de cele mai multe ori In zona unde nu existA gestionar, unde unele autoritATi locale sunt interesate In mandatul lor de patru ani sA exploateze ceea ce trebuie exploatat In zece ani, ori interesul nostru Si al ministerului pe care Il conduc este sA nu subordonAm aceste interese, intereselor pe ciclu electoral sub nici o formA. Va fi prea tArziu dacA vom gAndi undele mAsuri dacA nu le luAm din timp, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a subliniat cA trebuie pus capAt jafului Si cA de aceea specialiStii lucreazA la elaborarea unui regulament pentru instalaTiile de prelucrare a lemnului pentru a se face o selecTie In sistem Si a se autoriza corespunzAtor aceste instalaTii.

Flutur a spus cA In acest domeniu firmele care vor investi In tehnologii moderne vor rAmAne pe piaTA, iar celelalte vor fi scoase, arAtAnd cA, din pAcate o bunA parte din aceste firme nu au tehnologie corespunzAtoare.

Trebuie sA recunoaStem cA o parte din tAierile ilegale s-au fAcut prin unitATi scApate de sub control Si aici va trebui cA autoritatea statului pe care o conduc, prin cele nouA inspectorate teritoriale, sA punA ordine In perioada urmAtoare. Trebuie sA recunosc cA aici lucrurile au fost scApate de sub control Si nu mai permitem acest lucru, a mai spus Flutur.