Autoritatile judete-obligate sa stabileasca punctele nevralgice la calamitati

Cred cA acTiunea, In general, a autoritATilor de a se manifesta dupA ce se produc niSte evenimente, nu face bine nimAnui. Am solicitat, In TarA, In special unitATilor din subordinea Ministerului Agriculturii, sA-Si facA un program foarte riguros, pentru a verifica punctele vulnerabile In caz de inundaTii, de ploi torenTiale, care ne dau bAtaie de cap tot mai multA In ultimii ani, a spus Flutur.

El a arAtat cA dupA stabilirea zonelor de risc, va trebui ca Si Consiliile JudeTene sA IntocmeascA programe pe baza cArora sA fie accesate fonduri externe Si sA fie stabilite Si prioritATi, In funcTie de expunerea zonelor la inundaTii.

Aceste lucruri trebuie pregAtite din timp Si nu dupA ce apele ISi fac de cap, a spus ministrul Agriculturii.

El a spus cA va cere autoritATilor judeTului Suceava sA facA un astfel de program de prioritATi arAtAnd cA sunt rAmase In urmA acTiuni de decolmatare a albiilor, corectarea torenTilor Si finalizarea unor diguri.

Gheorghe Flutur a spus cA nu s-a simTit vizat de reproSurile adresate de preSedintele Traian BAsescu In ceea ce priveSte acTiunea autoritATilor In cazul inundaTiilor din Banat.

Nu cred cA am fost vizat. Cred cA Si declaraTiile au fost rAstAlmAcite. Ministerul pe care , cu acTiuni consistente. Trebuie sA recunoaStem cA Intr-o tranziTie orice ministru se erodeazA. In ceea ce mA priveSte mA simt cA mi-am folosit motoarele la maximA capacitate In aceastA perioadA Si mi-am asumat rAspunderea aSa cum am fAcut-o Intotdeauna, a spus ministrul Agriculturii.