Nereguli mari la 11 proiecte SAPARD din judetul Suceava

Aceasta este recomandarea fAcutA de Curtea de Conturi a RomAniei In Raportul asupra modului de implementare a programului SAPARD pe anul 2004, raport In care suma respectivA a fost declaratA neeligibilA. In culpA se aflA Consiliile Locale Arbore, BAlcAuTi- GrAmeSti, FIntInele, GAlAneSti, Iacobeni, IpoteSti, Putna, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, ZvoriStea Si AsociaTia Consiliilor Locale Sadova- PojorIta. Potrivit unei situaTii prezentate de ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, cele mai frecvente nereguli se referA la cheltuieli care au fost solicitate ca Si organizare de Santier Si care nu sunt prevAzute In HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general Si includerea In situaTiile de platA de douA ori a cheltuielilor de nivelare platforme. Alte nereguli sunt legate de prezentarea In plus la platA a unor cantitATi de mixturA asfalticA, precum Si de existenTa unor materiale incluse In situaTiile de platA Si Incorporate In lucrare dar pe care constructorul nu le poate justifica. In douA cazuri intervine Si conflictul de interese. Este vorba de Consiliul Local IpoteSti unde s-a depistat conflict In cazul proiectantului, firma Sarom Impex SRL Suceva, aparTinInd lui Radu Adrian Veleanu, fost director In Consiliul JudeTean Suceava, actualmente administrator la Eco Term Gaz, societatea care gestioneazA proiectul Suceava- utilitATi Si mediu la standarde europene. Veleanu era verificatorul proiectului Intocmit de firma sa. Al doilea caz de conflict a fost contabilizat la Consiliul Local Iacobeni Si l-a vizat pe dirigintele de Santier. Cea mai mare sumA, adicA 1,173 de miliarde de lei urmeazA a fi recuperatA de la Consiliul Local BAlcAuTi- GrAmeSti. De la Consiliul Local IpoteSti va fi recuperatA suma de un miliard de lei, de la Arbore- 798,4 milioane de lei, de la Putna- 726,6 milioane de lei, de la Iacobeni- 546 de milioane de lei, de la Sadova-PojorIta- 503,8 milioane de lei, de la Consiliul Local GAlAneSti- 484,4 milioane de lei, de la Vicovu de Jos- 347,45 milioane de lei, de la FIntInele- 241,8 milioane de lei, de la ZvoriStea- 84, 335 milioane de lei, iar de la Vicovu de Sus- 62,706 milioane de lei. Cu excepTia proiectelor SAPARD de la Putna Si IpoteSti care au vizat realizarea de canalizAri toate celelalte au avut ca obiectiv modernizarea de drumuri comunale. Ministrul Agriculturii a mai pomenit Intr-o conferinTA de presA organizatA duminicA la Gura Humorului Si de ceva nereguli la proiectul de la Vadu Moldovei. VA dau exemplul de la Vadu Moldovei unde am InTeles cA acolo firme care au declarat cA iau balastul de la 10- 11 km luau din cu totul alte pArTi. S-au jucat Si sunt acolo dovezi clare cA s-au fAcut acte fictive In ceea ce priveSte folosirea materialelor de balastierA Si calitatea lucrArilor referitoare la rigole, SanTuri privind drumurile din zonA, a declarat Flutur. El nu a scApat prilejul de a-l InTepa pe preSedintele PSD al Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, care s-a grAbit sA dirijeze proiectArile Si acum Ii lasA pe primari In bAtaia vIntului. Important este cA domnul MIrza Si ceilalTi care s-au grAbit sA dirijeze proiectArile Si ce s-a IntImplat cu alocarea acestor fonduri sA se fi ocupat Si mai departe pentru a rezolva problema Si nu sA-i lase pe primari In bAtaia vIntului Si acum sA constate Curtea de Conturi Si alte organisme mari nereguli, a spus Flutur.