Plingeri penale Impotriva membrilor fostei comisii de fond funciar din Moara

Subprefectul nu a dorit sA dea nume din Comisia prezidatA de fostul primar PSD al comunei, Constantin Rizea, InsA a precizat cA plIngerile vor fi finalizate In aceste zile. El a adAugat cA ancheta PoliTiei declanSatA la Moara la sesizarea sa In urmA cu mai bine de douA luni In urmA a scos In evidenTA foarte multe nereguli. Avem date care scot In evidenTA cA acolo s-au petrecut foarte multe nereguli pe care am hotArIt sA le Inaintez organelor care pot ancheta oficial lucrurile respectiv Parchetul Suceava cu plIngeri penale Impotriva celor care au fAcut acele nereguli. E vorba de membri ai Comisiei de fond funciar Moara, a spus BAiSanu. Subprefectul a Tinut sA infirme zvonurile lansate la adresa sa de cAtre foSti Si actuali membri ai Comisiei locale de fond funciar cum cA se strIng bani pentru a-l mitui In vederea muSamalizArii neregulilor de fond funciar. BAiSanu spune cA e vorba de 20-30.000 de euro. MulTi cetATeni care vin la mine In audienTA cu probleme din Moara Imi transmit cA unul sau altul dintre foStii sau actualii membri ai Comisiei de fond funciar lanseazA zvonuri precum cA strIng bani, zeci de mii de euro pentru a mA mitui In vederea pAstrArii unei tAceri lucru care nu este sub nici o formA real. Orice cetATean al comunei Moara sau judeTului Suceava care aude cA se dau bani pentru mine sA Stie cA este o mare ipocrizie. Nu se va pune niciodatA problema aceasta Si niciodatA cel care-mi va folosi numele sA nu creadA cA rostirea numelui meu poate avea vreo influenTA asupra lui. Nu voi accepta niciodatA sA se strIngA bani pentru mine, a spus BAiSanu. Subprefectul de Suceava a hotArIt sA sesizeze PoliTia dupA ce a descoperit cA fosta administraTie PSD a PrimAriei Moara a scos de la AgenTia Domeniilor Statului aproximativ 25 de hectare de teren In baza unor hotArIri judecAtoreSti falsificate teren cu o valoare de piaTA considerabilA pe care l-a dat preferenTial unor oameni cu bani care Si-au construit vile sau sedii de firme. Asta In timp ce cei care trebuiau sA primeascA de drept terenurile respective s-au ales cu parcele de doi lei In zone de interes scAzut. BAiSanu estimeazA cA cele 25 de hectare valoreazA In jur de 50 de miliarde de lei.