IGPF a recurs la destituiri in cadrul PoliTiei de FrontierA RAdAuTi

Ei au fost eliberaTi din funcTie Si puSi la dispoziTia conducerii unitATii. Potrivit unui comunicat al DPF RAdAuTi, In urma evaluArii activitATii, IGPF a decis eliberarea din funcTii Si punerea la dispoziTie In vederea numirii pe funcTii de execuTie, Seful Biroului Combaterea InfracTionalitATii Transfrontaliere din cadrul IJPF MaramureS, comisarul Sef Dan Radomir, Seful Si adjunctul Sefului Sectorului PoliTiei de FrontierA Siret, comisarul Doru Cucuruzac Si subcomisarul Constantin-Sandu Genovu, a inspectorului principal, Romeo Ioan Deleanu, Sef al Biroului de Combaterea InfracTionalitATii Transfrontaliere din IJPF Suceava Si a sub-inspectorului Silviu Diaconescu, Sef de turA la SPF Siret pentru lipsA de exigenTA In organizarea, coordonarea Si controlul activitATilor specifice Si insuficientA implicare In instruirea efectivelor pe linia muncii informativ-operative. Potrivit aceluiaSi comunicat Sefii IJPF Suceava Si MaramureS au fost avertizaTi ca, pe viitor, sA manifeste mai multA exigenTA In gestionarea Si controlul activitATilor specifice.O echipA de ofiTeri ai IGPF a evaluat In perioada 5-9 mai activitatea poliTiStilor din structurile de conducere ale DPF RAdAuTi privind organizarea, conducerii supravegherii Si controlului trecerii frontierei de stat In zona de competenTA, iar evaluarea a vizat gradul de implicare a Sefilor de structuri In Indeplinirea atribuTiilor de serviciu de cAtre personalul poliTiei de frontierA In anul 2005.