Pe dreapta esicherului politic apare si Miscarea Conservatoare

Vasiliu a venit la Suceava InsoTit de o parte din comitetul de iniTiativA Si cu gAndul de a crea aici o celulA din care sA se nascA viitoarea organizaTie a partidului. Vrem valorificarea tradiTiilor romAneSti autentice, credinTa Si cultura. In momentul de faTA politica este doar o continuare a politicii pe care o fAcea PCR. In momentul de faTA politica se face Intr-un stat neocomunist Si noi nu mai avem asta, a spus Vasiliu.

El este membru fondator al Ligii StudenTilor din BucureSti Si a ocupat In perioada 1998-1999 un post de secretar de stat, fArA InsA a fi membru In vreun partid politic. Liderul PMC susTine cA partidul sAu este unul pentru tineri Si cA Partidul Conservator nu reprezintA o piedicA In dezvoltarea PMC, pentru cA din social a€“ liberalist nu poTi deveni conservator niciodatA.