Veteranii suceveni vor primi compensatii banesti pina la sfirsitul lui iunie

El a declarat cA este vorba despre 386 de veterani, care vor Incasa suma de 5,18 miliarde de lei, pentru 331,4 hectare la care aveau dreptul, Si a adAugat cA acTiunea de Inregistrare a dosarelor de despAgubire continuA. BAiSanu a mai spus cA In 2004, alTi 252 de veterani din judeT, pentru care nu s-au gAsit terenuri, In suprafaTA totalA de 215 hectare, au primit compensaTii bAneSti In valoare de 3,36 miliarde de lei. LegislaTia prevede ca veteranii de rAzboi sA fie ImproprietAriTi cu 500 de metri pAtraTi de pAmInt In intravilan, sau cu un hectar In extravilanul localitATilor, iar In cazul In care nu sunt terenuri disponibile, se acordA despAgubiri financiare.