OJPC-gheara de sobolan dintr-un cirnat este papila gustativa de bovina

Un sucevean a reclamat In urmA cu o lunA cA a descoperit o ghearA de Sobolan Intr-un cArnaT Harghita fabricat Intr-o unitate din localitatea suceveanA DArmAneSti.

OJPC Suceava precizeazA cA a fost prelevatA proba respectivA de cArnaT cu corpul strAin de la consumator de acasA, a fost sigilatA Si trimisA pentru analizA la D.S.V. Suceava.

Potrivit buletinelor de analizA emise de DirecTia Sanitar VeterinarA Si pentru SiguranTa Alimentelor Suceava, de la Compartimentul de SiguranTa a Alimentelor Si de la Laboratorul de Histopatologie rezultA aceeaSi concluzie, cA respectivul corp strAin este papilA gustativA de la bovine.