Onofrei ingrijorat de situatia procesatorilor de carne si lapte suceveni

Prefectul PNL de Suceava, Orest Onofrei, s-a declarat Ingrijorat de faptul cA astfel, sute de oameni ar urma sA rAmInA fArA locuri de muncA, Si In acelaSi timp, a apreciat cA va fi pusA In pericol siguranTa alimentelor, deoarece In lipsa unor abatoare, proprietarii de animale vor Incerca sA le sacrifice In locuri neautorizate. El a spus cA In ceea ce priveSte unitATile prelucrAtoare de carne Si lapte, precum Si abatoarele, standardele negociate de RomAnia cu Uniunea EuropeanA sunt greu de realizat, adAugInd cA va Incerca sA convingA procesatorii de carne Si lapte sA acceseze fonduri pentru modernizarea unitATilor, potrivit cerinTelor comunitare. Onofrei a precizat cA din cele 32 de abatoare existente In judeT, nici unul nu va fi autorizat In iunie viitor, pentru cA nu sunt Indeplinite normele europene, iar proprietarii lor nu au demarat programe de conformare. El a subliniat cA este foarte grav pentru un judeT ca Suceava, cu cel mai mare numAr de capete de bovinA din TarA, sA nu aibA abatoare Si a apreciat cA ar trebui InfiinTate cel puTin 3 asemenea unitATi de mari dimensiuni, la Suceava, RAdAuTi Si Vatra Dornei. TotodatA, din cele 36 de unitATi de prelucrare a cArnii, una este agrementatA, iar douA au Inceput derularea de programe de Indeplinire a standardelor, In timp ce din cele 51 de unitATi de prelucrare a laptelui, 4 sunt agrementate, iar 6 au demarat programe de modernizare. Prefectul Orest Onofrei a fost Seful DirecTiei Sanitar Veterinare Suceava, In timpul guvernArii CDR.