De Zilele Humorului traficul rutier pe E 576 va fi inchis

Primarul PNL al oraSului, Marius Ursaciuc, a declarat cA traficul rutier se va desfASura pe rute ocolitoare care vor fi bine semnalizate, iar echipaje de poliTie rutierA, jandarmi Si poliTiSti comunitari vor acTiona pentru fluidizarea circulaTiei, avInd In vedere afluxul mare de turiSti care se vor afla In zonA. Intre 10 Si 12 iunie, In localitatea suceveanA vor avea loc manifestAri cultural- artistice de amploare, pentru a marca Implinirea a 100 de ani de InvATAmAnt In limba romAnA la Gura Humorului Si a 101 ani de la ridicarea localitATii la rangul de oraS. In acelaSi timp, va avea loc a 15-a ediTie a festivalului Umor laa€¦Gura Humorului, precum Si ediTia de varA a SerbArilor ZApezii. Programul manifestArilor cuprinde concerte cu Iris, HI-Q, Desperado, K1, Sofia Vicoveanca Si Ansamblul Rapsozii BotaSanilor, dar Si un spectacol al grupului Divertis, grup care are In componenTA 3 humoreni-CAtAlin MereuTA, Doru Antonesi Si Florin Constantin. TotodatA, va fi amenajatA o cafenea franTuzeascA, unde cei 60 de artiSti prezenTi la Festivalul Umora€¦la Gura Humorului vor realiza doritorilor portrete sau caricaturi, Si vor fi organizate o expoziTie cabalinA, una caninA, parada vInAtorilor Si o serbare cImpeneascA. Primarul Ursaciuc estimeazA cA la Zilele Humorului vor veni aproximativ 15 mii de turiSti.