DSP Suceava recomanda asigurarea conditiilor igienice minime la praznicare

Seful DSP Suceava, Cristian Irimie, a declarat cA aceastA propunere vine dupA ce dupA ce au apArut cinci cazuri de toxiinfecTie alimentarA, In urma unui parastas care a avut loc la Biserica din ITcani. PacienTii au suferit forme medii ale bolii, iar trei dintre ei au necesitat internarea. Tot cu toxiinfecTie alimentarA s-au ales recent Si doi asistaTi ai CAminului de BAtrIni al Arhiepiscopiei. Irimie a spus cA o solicitare similarA a fost fAcutA Si In anul 2001, dar fArA succes. LegislaTia In vigoare nu permite inspectorilor sanitari sA realizeze controlul alimentelor de la unitATile de cult.